Hỗ Trợ Trực Tuyến

LK Đào tạo

Hướng Dẫn Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Chứng Chỉ UDCNTT Đại Học BK

> Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm chứng chỉ UDCNTT
- Giao diện khi đã đến giờ làm bài thi:

1. Khi đã đến giờ, thí sinh bấm nút “Bắt đầu kiểm tra” để bắt đầu làm bài thi. Một cửa sổ hiện ra để xác nhận phòng trường hợp thí sinh bấm nhầm nút khi chưa sẵn sàng. Thí sinh bấm nút “Bắt đầu làm” để vào bài thi.
Giao Diện Bài Thi:

Lịch Thi Tin Học Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Nới Nhất > Xem Ngay<


2. Trong quá trình làm bài
   -   Với những câu không chắc chắn, thí sinh có thể bấm nút "đặt cờ" để ghi chú lại và trả lời sau khi còn thời gian.
   -   Thí sinh có thể nhảy đến câu hỏi tùy ý bằng cách bấm vào số tại "danh dách các câu hỏi"
   -   Thí sinh bấm nút "Kết thúc và nộp bài" nếu muốn nộp bài sớm
Giao diện trong quá trình làm bài3. Khi trả lời hết, thí sinh bấm nút "Kết thúc và nộp bài". Bảng thống kê tổng quát bài thi của thí sinh được hiển thị, thí sinh có thể bấm vào vị trí câu để xem lại nội dung câu đó hoặc bấm nút "trở lại bài kiểm tra" và chọn câu hỏi cần sửa

Giao diện khi trả lời xong4. Thí sinh bấm nút "Nộp bài và kết thúc" để kết thúc bài kiểm tra. Cửa sổ xác nhận sẽ hiển thị. Thí sinh bấm nút "Nộp bài và kết thúc" lần nữa để hoàn tất bài kiểm tra


5. Điểm sẽ được công bố ngay khi thí sinh nộp bài. Thí sinh phải gọi giám thí lại xác nhận và ký tên vào bảng điểm.

> HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI THỬ CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN & NÂNG CAO.

HÃY GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
LỚP CAM KẾT ĐẦU RA 99.9%
HOTLINE: 0947.247.778 Cô Hạnh

 

Các tin khác