Hỗ Trợ Trực Tuyến

Chứng chỉ IC 3

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIÁO DỤC ASEAN TUYỂN SINH TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 GS4
TUYỂN SINH TIN HỌC QUỐC TẾ IC3 GS4 slide IC3 - face copy
– Căn cứ quyết định số 1400/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Dạy và Học Ngoại Ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” của Thủ Tướng Chính Phủ ký ngày 30/09/2008;
– Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành ngày 11/3/2014;
– Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội Vụ về Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính ban hành ngày 9/10/2014;
– Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập ban hành ngày 16/9/2015;
– Căn cứ Thông tư Liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập ban hành ngày 16/9/2015;
Trung Tâm Ngoại Ngữ- Tin Học Asean liên tục mở các lớp đào tạo và thi cấp chứng chỉ tin học IC3 GS4 quốc tế cụ thể như sau:
Đối tượng tham gia:Cán bộ công chức, viên chức, chuyên viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.
Cấu trúc bài thi IC3 GS4: IC3 GS4 được xây dựng bao gồm 03 môđun
(MĐ 1) Máy tính căn bản (Computing Fundamentals): Gồm các nội dung cơ bản về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và cách xử lý những sự cố thường gặp.
(MĐ 2) Các ứng dụng chính (Key Applications): Gồm các kiến thức cơ bản về các phần mềm ứng dụng trong bộ phần mềm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access.
(MĐ 3) Cuộc sống trực tuyến (Living Online): Gồm các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, cách sử dụng và tìm kiếm thông tin trên mạng, các phần mềm duyệt web, thư điện tử, mạng xã hội và các quy tắc ứng xử trên mạng, sử dụng máy tính an toàn.
Học viên có số điểm đạt yêu cầu của bài thi sẽ nhận được chứng chỉ IC3 GS4 Quốc tế được công nhận trên toàn thế giới.
Để được cấp chứng chỉ IC3 GS4, học viên cần phải đạt điểm đỗ cả ba bài thi Máy tính căn bản; Các ứng dụng chính và Cuộc sống trực tuyến.
Trường hợp không đạt học viên được bảo lưu kết quả những mô đun đã đạt cho lần thi tiếp theo.
Nội Dung 
Tổ chức đào tạo, học phí, lệ phí chứng chỉ IC3
Thời gian học : 40 giờ (10-14 buổi)
-Học các buổi tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Tổ chức thi chứng chỉ IC3 GS4 (Phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức thi)
Đơn vị cấp chứng chỉ: IC3 GS4 do Certiport Hoa Kỳ cấp
Hồ sơ gồm: Chứng minh thư photo 2 mặt và 02 ảnh 3 x 4
 
TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIÁO DỤC ASEAN
Cơ sở 1: 181 Lê Đức Thọ . P17. Q, GV . Tp,HCM
ĐT: 0822.364.888 , Ms Trang 0902.367.222 , Ms Lý  0917.792.239

Các tin khác