Hỗ Trợ Trực Tuyến

TIN TỨC

Sử Dụng

By: động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library). Động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window). By + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra). Và còn nhiều giới từ trong tiếng anh nữa,hãy cùng tìm hiểu xem về ý nghĩa và cách sử dụng chúng như thế nào nha.
 
By: động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library). Động