Hỗ Trợ Trực Tuyến

TIN TỨC

Nội Quy Học Tập

PHẦN 1 – KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO
  • Kiểm tra trình độ đầu vào trong vòng 30-60 phút.
  • Kiểm tra trình độ đầu vào hoàn toàn miễn phí.
  • Kiểm tra trình độ đầu vào 24/7.

PHẦN 2 - HỌC BÙ

- Học viên đang học các lớp tiếng Anh tại 
VẠN HANH TRAINING CENTER, nếu có việc cá nhân không thể đi học được một số buổi trong khóa học, được học bù với lớp khác cùng trình độ.
Buổi học bù phải có cùng tiến độ với buổi học viên đã nghỉ.


PHẦN 3 - NGHỈ HỌC

- Học viên chỉ được phép nghỉ học/ trì hoãn việc học không quá 20% số buổi đăng ký. Quá số thời gian này, quyền học tập của học viên tại Trung tâm Tiếng Anh VẠN HANH TRAINING CENTER sẽ bị hủy bỏ.

- Đối với các lớp học 1:1, học viên nghỉ học cần báo trước 48h. Thời gian nghỉ/trì hoãn không quá 20% số buổi học đã đăng ký.

PHẦN 4 – ĐẾN MUỘN

- Học viên được phép đến muộn tối đa 20 phút.

- Với các lớp 1:1: trong trường hợp khẩn cấp, học viên cần thông báo cho nhân viên trung tâm và giáo viên (qua số hotline), giáo viên sẽ chờ trong lớp học. Nếu học viên không đến và không thông báo, nhân viên của trung tâm và giáo viên có quyền hủy bỏ buổi học đó sau 20 phút.

PHẦN 5 – HOÀN HỌC PHÍ

- Việc hoàn học phí chỉ được xem xét khi học viên đã nộp đủ học phí và đối với các trường hợp sau:
+ Trung tâm Tiếng Anh Authentic không mở được lớp theo đúng kế hoạch mà bị chậm hơn so với kế hoạch ít nhất 2 tuần. Học viên có yêu cầu sẽ được hoàn lại 100% học phí.
+ Học viên thông báo trước 5 ngày so với thời điểm khóa học bắt đầu sẽ được hoàn lại 75% học phí.
+Áp dụng theo chương trình khuyến mại của Trung tâm Tiếng Anh Authentic tại thời điểm đăng kí và hoàn thành đầy đủ học phí cho khóa học đã đăng kí

- Học viên cần gửi bản yêu cầu Refund form cho nhân viên văn phòng tại cơ sở làm việc của
VẠN HANH TRAINING CENTER. Yêu cầu sẽ được xem xét cẩn thận và sẽ được duyệt & chi trả trong thời gian 02 ngày làm việc. Học phí sẽ được hoàn lại bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

PHẦN 6 – CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA HỌC VIÊN

- Yêu cầu của học viên cần được đưa cho nhân viên Trung tâm Tiếng Anh
VẠN HANH TRAINING CENTER ngay lập tức. Học viên phải điền vào đơn Student Request và nộp lại cho nhân viên phụ trách ngay sau đó. Yêu cầu của học viên bao gồm:
+ Không hài lòng với trình độ giáo viên
+ Không hài lòng với tài liệu khóa học
+ Bảo lưu khoá học

- Sau khi được ban giám đốc Trung tâm Tiếng Anh
VẠN HANH TRAINING CENTER duyệt yêu cầu trên, nhân viên tiếp nhận yêu cầu đó chịu trách nhiệm thông báo cho học viên thông qua điện thoại hoặc e-mail hoặc trả lời trực tiếp về việc yêu cầu đã được duyệt hay chưa. Nếu có thay đổi, học viên phải chờ nhân viên trung tâm phổ biến.

PHẦN 7 – THAY ĐỔI KHÓA HỌC

- Học viên cần điền vào Student Request và nộp lệ phí tại văn phòng, sự thay đổi sẽ được ban giám đốc Trung tâm Tiếng Anh
VẠN HANH TRAINING CENTER xem xét & phê duyệt xem lí do đổi khóa học có chính đáng không. Lí do chính đáng bao gồm:
+ Thời gian của khóa học không phù hợp
+ Khóa học không phù hợp (chỉ áp dụng nếu sau 2 buổi đầu tiên học viên đi học mà cảm thấy không phù hợp với khóa học).

- Học viên được thay đổi khóa học tối đa 1 lần.

- Lệ phí thay đổi khóa học là 100.000 VND

PHẤN 8 – BẢO LƯU KHOÁ HỌC

- Chỉ áp dụng trường hợp bảo lưu khóa học đối với những học viên đã đóng đủ học phí. Học viên sau khi đã xin bảo lưu thì không được phép hoàn lại học phí nhưng được phép chuyển nhượng học phí sang cho người khác.

- Lệ phí bảo lưu khóa học là 200.000 VND.

- Học viên chỉ được bảo lưu khóa học một lần duy nhất.

- Học viên đã học quá 50% thời lượng khóa học sẽ không được bảo lưu khóa học.

- Số buổi đã học sẽ được tính bắt đầu từ ngày nộp học phí đến ngày kí đơn bảo lưu.

- Mọi yêu cầu bảo lưu thông qua Điện thoại, E-mail, Yahoo! Messenger, Skype…chỉ mang tính chất thông báo, không có giá trị chính thức.

- Học viên không thể đến bảo lưu có thể ủy quyền bạn bè hoặc người thân đến làm thủ tục bảo lưu giúp, với điều kiện phải đem theo CMND của học viên đó. 


- Thời gian bảo lưu khóa học tối đa là 1 năm.

Các tin khác